Polskie obligacje

Obligacje najczęściej występujące na polskim rynku to:

• obligacje skarbowe - emitowane przez Skarb Państwa,

• obligacje gminne (komunalne) - emitowane przez gminy lub ich związki,

• obligacje przedsiębiorstw - emitentami mogą być spółki, banki, korporacje, itp.

Emisja obligacji służy pozyskaniu kapitału. Skarb Państwa wykorzystuje obligacje na potrzeby finansowania deficytu budżetowego, dla gmin jest to sposób na finansowanie inwestycji użyteczności publicznej zaś przedsiębiorstwa najczęściej potrzebują środków na rozwój.

Obligacje Skarbu Państwa oferowane w sprzedaży dzielą się na dwie grupy. Obligacje oszczędnościowe - dostępne wyłącznie dla osób fizycznych. Mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym w drodze umowy sprzedaży lub darowizny. Nie są notowane na GPW. Emitowane są co miesiąc i sprzedawane zawsze w cenie równej wartości nominalnej (100zł). O. oszczędnościowe mogą być dwu-, cztero- oraz dziesięcioletnie.

Obligacje rynkowe - dostępne dla osób fizycznych i prawnych oraz dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (z wyjątkiem podmiotów finansowych, spółek akcyjnych i spółek z o.o.). Podlegają obrotowi na GPW, można nimi handlować również na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umów sprzedaży lub darowizny. O. rynkowe sprzedaje się w trzymiesięcznych emisjach po dziennej cenie sprzedaży równej cenie emisji zwiększonej o wartość odsetek przypadających na określony dzień sprzedaży. O. rynkowe mogą być trzy- i pięcioletnie.

admin