Emerytura

Last modified date

TRZY FILARY

I filar

Jest obowiązkowy. Wpłacone zrzutki kierowane są na wypłaty emerytur dla aktulanych świadczeniobiorców. Jednakże na koncie każdego ubezpieczonego ZUS ewidencjuje zrzutki oraz trafnie je waloryzuje. Dla panów oraz pań posiadających poniżej 50 lat jak też urodzonych przed dniem 1 stycznia 1999r ustala się kapitał początkowy. Zebrany na koncie ZUS kapitał składkowy stanowić będzie podstawę obliczania w przyszłości emerytury.

II filar

Jest obowiązkowy oraz finansowany kapitałowo. Zrzutki oddziałują na konto ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym. Przyrost wartości środków na rachunku zachodzi dzięki wpłatom dalszych składek oraz z powodu realizowanej poprzez fundusz polityki inwestycyjnej. Zgromadzony kapitał w OFE będzie bazą do obliczenia emerytury wypłacanej z Zakładu Emerytalnego.

III filar

Dobrowolna forma oszczędzania. W ramach tego filaru tworzone są pracownicze programy emerytalne.

admin