Zakres obowiązków KNF

Zakres obowiązków KNF obejmuje:

• inicjowanie działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego;

• działalność służącą rozwojowi rynku finansowego oraz podnoszeniu jego konkurencyjności;

• działalność edukacyjną i informacyjną w dziedzinie funkcjonowania rynku finansowego;

• aktywny udział w procesie powstawania aktów prawnych dotyczących działania KNF;

• umożliwianie rozwiązywania sporów powstających między podmiotami działającymi na rynku finansowym oraz między podmiotami i ich klientami;

• realizowanie innych, ustawowo określonych zadań.

admin