Inwestorzy instytucjonalni

Inwestorzy instytucjonalni są to osoby lub (częściej) instytucje finansowe zajmujące się profesjonalnie lokowaniem środków na rynku kapitałowym. Ogromne kapitały, jakimi dysponują duże firmy, pozwalają uczestniczyć w operacjach kapitałowych niedostępnych dla inwestorów indywidualnych. I. instytucjonalni to np. fundusze inwestycyjne i emerytalne (głównie OFE), banki komercyjne i inwestycyjne, instytucje ubezpieczeniowe, Skarb Państwa.