Systemy notowań giełdowych

Systemy notowań giełdowych

Na Giełdzie Papierów Wartościowych stosowane są dwa podstawowe systemy giełdowych notowań instrumentów finansowych i papierów wartościowych:

• System kursu jednolitego - polegający na tym, że w określonym przedziale czasowym inwestorzy składają zlecenia kupna/sprzedaży, to z kolei jest podstawą ustalania jednolitego kursu dla wszystkich transakcji zawieranych przy pomocy określonego instrumentu w trakcie trwania danej sesji.

• System notowań ciągłych - polega natomiast na tym, że transakcje zawiera się na podstawie kursu ustalonego z aktualnie przekazanych zleceń kupna/sprzedaży, posiadających zbliżoną wartość właśnie pod względem zaproponowanej ceny (kursu). Kurs może zatem podlegać nieograniczonej liczbie zmian w trakcie trwania sesji giełdowej.

Decyzje o wyborze systemu, w jakim są notowane poszczególne instrumenty finansowe, podejmuje Zarząd Giełdy.

admin