Domy Maklerskie

Pośrednikami w obrocie giełdowym są domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską. Prowadzenie takiej działalności wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Każdy inwestor (również indywidualny) uczestniczący w publicznym obrocie kapitałowym na rynku regulowanym musi posiadać tzw. rachunek inwestycyjny w domu maklerskim lub banku prowadzącym działalność maklerską. Dom maklerski zawiera z klientem umowę w której zobowiązuje się do zawierania umów zleceń kupna/sprzedaży papierów wartościowych. Dom maklerski prowadzi działalność zawsze we własnym imieniu, na rachunek klienta lub własny.

admin