Funkcje rynku kapitałowego

Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest dostarczanie kapitału dla operacji średnio- i długoterminowych. W uproszczeniu można powiedzieć, że rynek kapitałowy przetwarza kapitał finansowy na kapitał trwały (produkcyjny i nieprodukcyjny).

Wyodrębnić zatem można następujące funkcje rynku kapitałowego:

• umożliwia pozyskiwanie kapitału - czyli jego przepływ pomiędzy tymi, którzy posiadają jego nadwyżki i tymi, którzy go poszukują w celu finansowania inwestycji;

• pozwala wycenić kapitał poprzez ustalenie ceny papierów wartościowych na rynku wtórnym;

• zapewnia płynność inwestycji - uczestnicy rynku mogą sprzedawać posiadane papiery wartościowe, by uzyskane środki lokować inaczej.

admin