Centralna Tabela Ofert

Centralna Tabela Ofert (CeTO) - rynek pozagiełdowy dla papierów wartościowych, które nie mają szans zaistnienia na giełdzie. Przykładami są obligacje komunalne lub akcje spółek nie spełniających warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego. CeTO powstała w 1996r. a podmiotem prowadzącym jej działalność jest spółka akcyjna MTS-CeTO S.A. Jej udziałowcami są m.in: Skarb Państwa, Związek Banków Polskich, GPW, domy maklerskie.

admin