Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest bardzo ważną częścią każdej gospodarki rynkowej. Jego prawidłowe działanie i rozwój jest bowiem pewnego rodzaju barometrem odzwierciedlającym ogólną sytuację i kondycję gospodarczą kraju.

Wyróżniamy trzy części składowe rynku kapitałowego: rynek papierów wartościowych, rynek hipoteczny i rynek długoterminowych pożyczek bankowych. Jednak dominującą jest pierwsza z wymienionych form, dlatego też z nią potocznie utożsamiany jest rynek kapitałowy.

Polska nie jest wyjątkiem. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powstała w 1991r. i w związku z tym należy do tzw. nowych rynków kapitałowych. Zgodnie ze współczesnymi standardami ekonomicznymi rynek kapitałowy powinien charakteryzować się następującymi cechami: płynnością, przejrzystością, rzetelnością, efektywnością a także innowacyjnością. Rodzimy rynek kapitałowy może w tej chwili pochwalić się spełnieniem dwóch kryteriów - przejrzystości i rzetelności. Pozostałe są trudniejsze do osiągnięcia, ponieważ wymagają czasu i dalszego rozwoju polskiej gospodarki działającej przecież w warunkach rynkowych od zaledwie dwóch dekad.

admin