• Rynki kapitałowe w obliczu kryzysu

• Nie ulega wątpliwości, iż kryzys na rynkach finansowych nieodwracalnie zmieni świat. Eksperci finansowi przewidują, że międzynarodowy system finansowy stanie się wielobiegunowy, bez wyraźnie określonego jednego wiodącego rynku kapitałowego, jakim dotychczas była Wall Street. Natomiast Stany Zjednoczone w opiniach finansistów prawdopodobnie na jakiś czas utracą status finansowego supermocarstwa.

• W Polsce najbardziej zagrożoną skutkami kryzysu instytucją jest GPW. Rynki kapitałowe nie działają w próżni, wprost przeciwnie - tworzą pewnego rodzaju system naczyń połączonych. W związku z tym na rynki giełdowe, również na polską giełdę, oddziałują czynniki mikro- jak też makroekonomiczne. Jednym z dalekosiężnych skutków światowego kryzysu będzie zapowiadane już znaczne zwiększenie zakresu kontroli nad działalnością instytucji finansowych. Wydaje się to być rozwiązaniem absolutnie niezbędnym do zażegnania obecnego i ewentualnego zapobiegania przyszłym kryzysom finansowym i gospodarczym.

admin