Jak odzyskać dług?

Last modified date

Przebieg odzyskiwania długu jest ustalany samodzielnie ze zleceniodawcą. Zleceniodawca określa jakie ma oczekiwania. W zasięg inicjatyw korporacji windykacyjnej wchodzi ustalenie częstotliwości świadczenia kontaktów telefonicznych z dłużnikiem, listów ale jeszcze odwiedzin samych negocjatorów. Kontrahent ma możność na bieżąco śledzić cykl postępowania windykacyjnego.

Przyjęcie sprawy przez korporację windykacyjną poprzedzone jest staranną i skrupulatną analizą, która ma pozwolić na dobranie właściwych środków windykacyjnych z uwzględnieniem podstawowych elementów tego procesu, czyli:

  • oczekiwań wnioskującego,
  • podstaw windykacji, np. kredyt, egzekucja komornicza,
  • rodzaju dłużnika,
  • kwoty należności i jej przeterminowania.

admin