New Connect

New Connect - rynek dla innowacyjnych firm, zorganizowany przez GPW. Utworzony został w celu obsługi spółek reprezentujących najczęściej branże nowych technologii (informatycznych, biotechnologicznych, itp.).

admin